Regulamin

§ 1 Informacje ogólne


 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego PrzepisyAZ.pl.


§ 2 Definicje


 • Serwis - niniejszy serwis znajduje się pod adresem URL: http://przepisyaz.pl/.

 • Użytkownik - każda osoba korzystająca z Serwisu.

 • Konto - dostępne po zalogowaniu się w Serwisie miejsce, za pomocą którego Użytkownik wprowadza dane i zarządza nimi.

 • Rejestracja - proces polegający na utworzeniu nowego Konta Użytkownika w Serwisie.


§ 3 Dodawanie materiałów, danych, wpisów i komentarzy


 • Serwis PrzepisyAZ.pl nie ponosi odpowiedzial'ności za wpisy opublikowane przez Użytkowników.

 • Serwis PrzepisyAZ.pl nie ponosi odpowiedzialności za wpisy dodane przez Użytkowników.

 • Dodając przepis lub zdjęcie potrawy, Użytkownik oświadcza, że jest jego autorem i posiada prawo do jego bezterminowej publikacji.

 • Treści publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać materiałów niezgdonych z dobrymi obyczajami, niezgodnych z prawem oraz naruszających normy społeczne.

 • Użytkownik dodając wpis wyraża zgodnę na jego edycję przez Serwis, jego publikację oraz wykorzystywanie tego wpisu w materiałach promocyjnych.

 • Serwis PrzepisyAZ.pl zastrzega sobie możliwość usunięcia dowolnego wpisu dodanego przez Użytkownika bez podania konkretnej przyczyny.

 • Konta Użytkowników naruszające dobre obyczaje, publikujące niedozwoloną treść, będą blokowane lub usuwane.


§ 4 Polityka prywatności

 • W czasie korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą być zapisywane pliki tekstowe (ang. "cookies"), które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 • W celu realizacji zaprzestania przetwarzania danych osobowych, czyli usunięcia informacji Użytkownika przechowywanych przez Serwis należy wysłać na adres: redakcja@przepisyaz.pl list z żądaniem usunięcia danych. List musi wysłany z adresu e-mail, do którego przypisane są dane logowania. Dane Użytkownika zostaną usunięte z Serwisu.

 • Serwis dokłada wszelkich starań do tego aby dane osobowe Użytkowników były bezpieczne.

 • Każda osoba rejestrująca się w serwisie lub logująca się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Administratora danych osobowych portal http://przepisyaz.pl
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.